Video vanuit de webbrowser – JabberC

Screen Shot 2013-08-05 at 14.41.11Vandaag maakt Gartner wereldkundig dat Cisco wederom een leidende rol heeft in haar magic kwadrant waarbij onze oplossing op de “ability to execute as” grote stappen heeft gemaakt. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat Jabber een centrale rol heeft gekregen in het Collaboration platform en dat de functionaliteit gebaseerd is op open standaarden.

Bij de overname van Jabber in 2008, kreeg Cisco de beschikking over een IM/presence platform wat gebaseerd is op het open protocol: XMPP. Vandaag heb ik als gebruiker vanuit mijn Jabber client toegang tot IM, presence, telefonie, video, webconferencing/webex en voicemail en kan ik op een efficiente manier mijn werk doen, onafhankelijk van lokatie of device.  Deze jabberclient is beschikbaar op mijn Mac, Ipad en Iphone. Collega’s zie ik Jabber ook gebruiken op android en blackberry devices.

Omdat video en telefonie transparant als dienst in het netwerk beschikbaar zijn, kunnen klanten en partners mij nu ook videobellen op JabberC. Dit is de laatste nieuwe ontwikkeling waarbij via een webbrowser met hoge kwaliteit video een verbinding is op te zetten door middel van een click op onderstaande button:

Screen Shot 2013-08-05 at 13.20.09

Deze functionaliteit is nu nog in beta en er wordt eenmalig een plug-in geïnstalleerd (in latere versies zal dit niet meer nodig zijn). De beschikbare bandbreedte wordt gecontroleerd waarna er een videocall wordt opgezet naar het device waar ik op dat moment beschikbaar ben. Dit kan zijn de iphone wanneer ik in de auto zit, mijn ipad wanneer ik bij klanten via een VPN verbonden ben met ons intranet, de video-ipphone wanneer ik op kantoor of op mijn thuiswerkplek werk en mijn MAC wanneer ik in mijn tuin of aan de keukentafel nog even de laatste emails afhandel en mijn ip videophone niet in bereik is. Probeer gerust bovenstaande button eens en zie hoe eenvoudig het is om videocontact te maken.

Screen Shot 2013-08-05 at 14.30.11Voor de zorg betekend dit dat zorg op afstand door middel van video op een laagdrempelige maar veilige manier uitgerold kan worden. De patient hoeft niet meer voor een eenvoudig herhalingsbezoek aan de poli naar het ziekenhuis en de arts kan zich op ieder willekeurig device binnen het intranet aanmelden voor het consult en hoeft niet naar een specifieke lokatie in het ziekenhuis.

De mogelijkheden zijn onbegrensd, alle ideeen die er reeds zijn met betrekking tot video in het zorgproces worden stukken gebruiksvriendelijker doordat patienten op een veilige manier hun eigen device kunnen inzetten voor video contact met de zorgverlener.

“Waarom dan Cisco Jabber en geen andere oplossingen waarvan mijn ziekenhuis al enterprise licenties heeft afgenomen en dus “gratis” zijn ?”

Het antwoord is simpel: lees eerst http://www.cisco.com/go/whyciscocollaboration

klik daarna op:

Screen Shot 2013-08-05 at 13.20.09

en we doorlopen een korte assesment.

Martijn

Advertenties

Big Data: groot potentieel, hoge prioriteit

image009

Dagelijks genereren smartphones, sensors, videocamera’s, slimme meters en andere aan internet verbonden apparatuur enorme hoeveelheden data. Deze data komen bovenop de enorme informatieberg die uit traditionele bronnen afkomstig is. Deze ‘datalawine’ vertegenwoordigt een potentiële goudmijn aan inzichten, maar een nieuw onderzoek van Cisco laat zien dat IT-professionals en bedrijven voor de uitdaging staan om strategische waarde uit hun data te halen.

Voor het Cisco Connected World Technology Report (CCWTR) is onderzoek gedaan onder IT-professionals in achttien landen, waaronder Nederland, naar de uitdagingen, de ‘IT readiness’, de technologiekloof en de strategische waarde van het implementeren van big data trajecten.

Hoewel de meeste bedrijven data verzamelen, opslaan en analyseren, geeft het rapport aan dat vele organisaties worstelen met zowel de zakelijke als de IT-uitdagingen van big data. Bijvoorbeeld: 60 procent van de respondenten vindt dat big data helpt om de besluitvorming te verbeteren en het concurrentievermogen te vergroten. Slechts 28 procent geeft aan op dit moment strategische waarde uit hun data te halen.

De belangrijkste uitkomsten:

Big data, groot potentieel, hoge prioriteit

Big data kan concurrentievoordeel bieden aan degenen die data op nieuwe en creatieve manieren benutten.

 • Wereldwijd denkt 60 procent van de respondenten dat big data bedrijven en landen kan helpen om de besluitvorming en het concurrentievermogen te verbeteren. Het vertrouwen hierin is het grootst in China (90%), Mexico (85%) en India (82%). In Nederland zegt daarentegen 32% van de respondenten dat vertrouwen te hebben.
 • In Nederland geeft de helft van de respondenten aan dat big data de komende vijf jaar meer strategische prioriteit zal krijgen. Wereldwijd ligt dat percentage iets hoger.

Obstakels die het realiseren van waarde en het verkrijgen van inzicht in deze waarde in de weg staan

IT managers geven aan dat er obstakels zijn die het implementeren van big data-oplossingen in de weg staan. Beveiliging is de belangrijkste, gevolgd door gebrek aan budget en gebrek aan de juiste expertise.

 • Wereldwijd geeft een op de vier respondenten aan dat de beveiliging van data en risicomanagement een grote zorg is. Het enorme volume, de vele verschillende manieren om toegang te krijgen tot de data en gebrek aan budget voor beveiliging zijn de belangrijkste redenen waarom beveiliging van big data zo’n grote uitdaging is.
 • Ook geeft een op de vier respondenten aan niet voldoende expertise in huis te hebben, zoals IT-medewerkers of medewerkers met big data-expertise, gevolgd door te weinig budget (16%) en gebrek aan tijd om big data te bestuderen (14%).

image010Big data zal investeringen in IT aanjagen

Meer dan de helft van de respondenten denkt dat big data voor meer IT-budget zal zorgen.

 • Vier van de vijf respondenten zegt dat big data projecten in meer of mindere mate de cloud nodig hebben. De mate waarin naar de cloud wordt overgestapt kan daarom een impact hebben op de implementatie – en de voordelen – van big data.
 • Bijna de helft van de ondervraagde IT-managers denkt dat hun netwerkbelasting de komende twee jaar zal verdubbelen door het toegenomen dataverkeer. In Nederland denkt iets meer dan de helft van de respondenten dat.
 • Slechts twee op de vijf respondenten geeft aan dat zij voorbereid zijn op de grote toename van het netwerkverkeer, terwijl een op de vijf verwacht meer bandbreedte nodig te hebben.
 • Een op de vier respondenten zegt beter IT-beleid en beveiligingsmaatregelen nodig te hebben.

image011De impact op IT

Big data betekent voor IT een kans om waarde toe te voegen en beter samen te werken met de verschillende afdelingen binnen de organisatie, teneinde de omzet te vergroten.  Big data projecten kunnen IT helpen om een strategischer partner te worden binnen hun organisatie.

 • Driekwart van de respondenten geeft aan dat de IT-afdeling de big data strategie zal vormgeven. De meest genoemde afdelingen die daarbij betrokken worden zijn research & development en boekhouding.

Big data en IT-personeel

Veel bedrijven ontdekken dat bij big data-projecten verschillende afdelingen betrokken zijn waardoor op een nieuwe manier moet worden samenwerkt binnen de organisatie. Er zijn speciale vaardigheden en creativiteit nodig om het volledige potentieel van big data te ontsluiten. Er zijn IT-professionals nodig met een speciale opleiding. ‘Data-wetenschappers’ zullen de ruwe data moeten omzetten in nieuwe verbanden en inzichten, dit op een creatieve, visuele manier overbrengen en aangeven wat de impact is op de business.

 • Een op de vier respondenten geeft aan dat big data een grote impact zal hebben op het IT-personeel, terwijl de helft aangeeft dat het tenminste enige impact zal hebben.
 • Aan de respondenten werd ook gevraagd of zij persoonlijk in staat zijn om de big data-kansen te benutten. 35% geeft aan dat zij daar zonder meer klaar voor zijn, 36% zegt er wel klaar voor te zijn maar dat technologieën en oplossingen ontbreken, terwijl een kwart zegt er helemaal niet klaar voor te zijn.

Data in beweging; nieuwe databronnen leiden tot nieuwe kansen

Belangrijk, maar grotendeels nog niet aangeboorde data zijn de real-time gegevens die afkomstig zijn van apparatuur, sensors en video. Deze data bieden de meeste waarde als deze in real-time mee gewerkt kan worden. Het netwerk kan de context aangeven van deze ‘data in beweging’, zoals de locatie van het apparaat, het soort en de beschikbaarheid. Op basis hiervan kunnen applicaties beslissingen nemen of acties ondernemen die direct relevant zijn. Volgens de

Cisco Visual Networking Index Global Mobile Data Traffic Forecast for 2012 to 2017, zullen er in 2017 meer dan 1,7 miljard machine-naar-machine connecties zijn.

 • Drie van de vier respondenten heeft het voornemen om data van digitale sensors, slimme meters, video en andere niet-traditionele ‘slimme apparatuur’ op te nemen in hun big data-plannen.
 • De implementatie is in een vroeg stadium, maar slechts een derde heeft een concreet plan om deze nieuwe databronnen te benutten.

De data-zondvloed: waar komen al deze data vandaan?

De respondenten noemen de volgende databronnen:

 • 74% verzamelt de huidige data.
 • 55% heeft historische data verzameld.
 • 48% komt met data van sensors en monitors.
 • 40% maakt gebruik van real-time data die gebruikt wordt en vervolgens gewist.
 • 32% verzamelt ongestructureerde data, zoals video.

Efficientere zorgverlening Brainport regio Eindhoven

www.brainport.nl

Cisco en diverse partijen in Eindhoven tekenden op vrijdag 7 december een intentieverklaring voor een verdergaande samenwerking die moet leiden tot versterking van Brainport Regio Eindhoven op drie gebieden: een efficiëntere zorgverlening die voorbereid is op de huidige demografische ontwikkelingen waaronder de vergrijzing; verbeterde en kostenbesparende dienstverlening van de gemeente aan burgers en bedrijven, en een stad die (technologisch) meer aansluit bij de behoeften van de bewoners en kwaliteit van wonen, werken en leven biedt aan haar inwoners.

Het volledige persbericht is te vinden op: http://www.brainport.nl/lifetec-health/cisco-werkt-mee-aan-een-sociaal-veilig-en-gezond-eindhoven

 

Trend: “Bring your own device” veilig op het ziekenhuisnetwerk

Ziekenhuisnetwerken bevatten veel gevoelige informatie, zoals onderzoeks- en patientgegevens welke vanuit privacy- en overheidswetgeving optimaal beveiligd moeten zijn. Tegelijkertijd worden  de zorg en de wereld om ons heen steeds virtueler. We bevinden ons in het postPC tijdperk, informatie kan overal op ieder moment en device beschikbaar zijn en ook externe partijen willen toegang tot het netwerk. Artsen, verpleging en managers maar ook patienten willen via een eigen device toegang tot de informatie in het ziekenhuisnetwerk.

Om in deze veranderende wereld grip te houden op de beveiliging van het netwerk en het datacenter, hebben wij de Identity Security Engine (ISE) ontwikkeld. Deze oplossing kan automatisch security policies toepassen op basis van identiteit en real-time gegevens uit het netwerk, resulterend in een lagere beheerlast. Deze policy wordt toegepast, ongeacht of de gebruiker of het apparaat bedraad, via wifi of via een VPN verbinding maakt.

Medische devices kunnen door middel van deze oplossing ook veilig en snel in een ziekenhuisnetwerk opgenomen worden. In het verleden was hier altijd een ICT medewerker betrokken; met ISE wordt het device automatisch door het netwerk herkend en toegelaten.

Het toepassen van een dynamisch netwerk, waarin onbekende apparatuur en gebruikers geweerd worden, medische apparatuur automatisch de juiste rechten krijgen en artsen op een veilige manier hun persoonlijke devices kunnen aansluiten, draagt bij aan een veilig zorgnetwerk.

Bekijk onderstaande video voor een verdere uitleg en neem contact met ons op via zorg-nl@cisco.com indien u verdere informatie wenst. Wij brengen u desgewenst in contact met ziekenhuizen die deze oplossing reeds aan het implementeren zijn.

Reinier de Graaf migreert netwerkcore naar Cisco

Reinier de Graaf Groep (RdGG) heeft recent  besloten het hart van haar netwerk te migreren naar Catalyst 6500 switches. Hiermee krijgt RdGG een stabiele omgeving die klaar is voor de toekomst. De catalyst 6500 switches passen in een infrastructuur volgens Cisco’s Medical Grade Network architectuur (MGN). Deze referentiearchitectuur zorgt voor een schaalbare, veilige, flexibele en betrouwbare infrastructuur voor complexe ziekenhuisnetwerken.

Cisco op Medica in Dusseldorf

Van 14 – 17 november demonstreert Cisco de kracht van Connected health tijdens de Medica in Dusseldorf. Oplossingen die gedemonstreerd worden zijn Healthcare Cloud, Video toepassingen in OK’s, Locatiegebaseerde diensten en Cisco Medical Data Exchange.

Ook zullen er live HD-video chats vanuit een OK beschikbaar zijn en zal prof. Hosten van de Pomerania association uitleg geven over het grootste telemedicine netwerk in Duitsland.

Genoemde oplossingen worden door een aantal partners vertegenwoordigd: Ekahau (location based services), Tiani Spirit (IHE information exchange), WelchAllyn (video & vital parameter management) en Storz (Video in de OK).

Het NL healthcare team zal donderdag aanwezig zijn op de beurs. U kunt op donderdag een afspraak met ons maken door voor de beurs een email te sturen naar nl-zorg@cisco.com.

Seminar Voice over WLAN en locatie bepaling binnen het All-IP ziekenhuis concept

Vanwege de enorme belangstelling voor dit seminar in juni zal in samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis op 7 december een tweede seminar over dit onderwerp worden verzorgd.

Datum:   vrijdag 7 december 2012

Tijd:        12:30 ontvangst met lunch

Locatie:  Maasstad Ziekenhuis

Programma:

12:30    Ontvangst en lunch in het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam Zuid
14:00    All-IP concept in het Maasstad Ziekenhuis door Marije van Hoorn-Brugman (Maasstad)
15:00    Voice over WLAN en locatie bepaling in de praktijk door Arjan Kievits (Vosko)
15:45     Pauze
16:15     De toekomst van collaboratie in de gezondheidszorg door Ronald Zondervan (Cisco)
17:00    Borrel en napraten

Aanmelden voor dit seminar kan via de website van Vosko, Cisco Goldpartner en betrokken bij ontwerp en implementatie van dit succesvolle project.