Cisco presenteert op het ontmoetingsplein SFW

image_galleryMomenteel worden bij de rijksdienst verschillende applicaties ingezet om de behoefte aan online samenwerken met externen1 in te vullen. Op 8 november vond op initiatief van de taskforce SWFExtern een rijksinterne bijeenkomst plaats waarbij een aantal nu binnen het rijk in gebruik zijnde oplossingsrichtingen is gepresenteerd om zo te komen tot uitgangspunten voor een visie op de toekomstige samenwerkings functionaliteit.

Met deze uitgangspunten in de hand gaat de taskforce graag de dialoog met de markt aan.

Daarom wordt op de middag van 10 december 2012 het ‘Ontmoetingsplein SWF-Extern’ georganiseerd. Om inspiratie op te doen van wat er zo al in de markt verkrijgbaar is en waar het al werkt, Cisco zal deze middag haar visie hierop geven en zo te komen tot een aanscherping van de visie op de toekomstige samenwerkfunctionaliteit.

Cisco’s visie op de oplossingen

 Cisco heeft een architectuur en oplossingen ontwikkeld waarbij alle mogelijke vormen van real-time en non-real-time interactie door een gebruiker in te zetten is om het doel van de samenwerking te bereiken. Chat, presence, spraak en video zijn ook noodzakelijke bouwstenen die ingezet worden bovenop de genoemde samenwerkomgeving functionaliteiten als het delen van bestanden, online overleggen en social-media.

Dit kun je zien als een gereedschap koffer waar de gebruiker zelf beslist hoe en wat hij gebruikt om samen te werken. Het maakt dan ook niet uit of er dan een PC, Smartphone of Tablet wordt ingezet; De oplossing werkt naadloos over het gehele end-point landschap Lees meer over dit bericht

Advertenties