The Future Starts Now

Hierbij een zeer interesante video vanuit Noorwegen over het gebruik van technologie in het klaslokaal. Het gaat oa. in op rol die docenten hebben om de juiste skills op te bouwen en technologie te integreren in hun les. De video duurt circa 4:30 minuten.

Advertenties

Efficientere zorgverlening Brainport regio Eindhoven

www.brainport.nl

Cisco en diverse partijen in Eindhoven tekenden op vrijdag 7 december een intentieverklaring voor een verdergaande samenwerking die moet leiden tot versterking van Brainport Regio Eindhoven op drie gebieden: een efficiëntere zorgverlening die voorbereid is op de huidige demografische ontwikkelingen waaronder de vergrijzing; verbeterde en kostenbesparende dienstverlening van de gemeente aan burgers en bedrijven, en een stad die (technologisch) meer aansluit bij de behoeften van de bewoners en kwaliteit van wonen, werken en leven biedt aan haar inwoners.

Het volledige persbericht is te vinden op: http://www.brainport.nl/lifetec-health/cisco-werkt-mee-aan-een-sociaal-veilig-en-gezond-eindhoven

 

WebEx Social for Higher Education

The CIOs of Case Western Reserve University, Duke University and North Carolina State University, discuss how they worked with Cisco to develop the WebEx Social for Higher Education offer, a cloud-based collaboration solution that combines the power of social networking, content creation and real-time communications.

Cisco Webex nu beschikbaar via SURFmarket

SURFmarket biedt meer diensten vanuit de cloud; videoconferencing en collaboration nu beschikbaar voor educatieve instellingen
Image

SURFmarket heeft een overeenkomst gesloten met Cisco voor het aanbieden van Cisco WebEx, Cisco’s clouddienst voor videoconferencing en collaboration.  Gebruikers van hoger onderwijs- en onderzoeksinstellingen die gekoppeld zijn aan SURFconext – de infrastructuur van SURFnet voor online samenwerking – hebben toegang tot diensten van verschillende leveranciers en kunnen licenties aanschaffen voor Cisco WebEx. Hiermee kunnen studenten en medewerkers eenvoudig met elkaar samenwerken en wordt het voor Nederlandse hogere onderwijs- en onderzoeksinstellingen makkelijker om naar een cloud computing-model over te stappen.

Image
Ondertekening van de overeenkomst tussen SURFmarket en Cisco
(vlnr.: Rob de Wildt, Cisco Directeur Public Sector; Karima van Heiningen-Frikh, Cisco Account manager Educatie; Jan Bakker, Directeur Surfmarket; Aad van den Bos (rode stropdas), Senior Programmamanager Onderwijs KPN Corporate Market; Danielle Schuur Vice, President KPN Corporate Market)

Hoger onderwijs- en onderzoeksinstellingen die hun studenten, onderzoekers en medewerkers de mogelijkheid willen bieden om via WebEx met elkaar te vergaderen en communiceren, kunnen via SURFmarket een licentie afnemen. Deze licenties zijn gebaseerd op het aantal poorten. Gebruikers kunnen naar wens WebEx-sessies opzetten met andere deelnemers, zolang het totale aantal poorten onder het afgenomen maximum blijft.

Wanneer instellingen koppelen aan de SURFconext-infrastructuur hebben gebruikers gemakkelijk – met de inloggegevens van de eigen instelling – toegang tot diensten van verschillende leveranciers. Behalve kostenvoordelen en eenvoud, biedt dit ook nieuwe mogelijkheden om online samen te werken. Niet alleen binnen de eigen instelling, maar ook met andere instellingen of organisaties. SURFconext slaat daarmee de brug naar veilig en laagdrempelig gebruik van cloudapplicaties en applicaties van de instelling zelf. SURFconext kan daarom ook wel een ‘cloud service integrator’ worden genoemd.

Het toevoegen van Cisco WebEx sluit aan op de keuze die SURF en het hoger onderwijs hebben gemaakt voor een gezamenlijke aanpak. Die moet ervoor zorgen dat optimaal gebruik gemaakt kan worden van cloudapplicaties. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van de cloud, maar ook naar beveiliging en privacy. Zo kunnen instellingen kwalitatief hoogwaardige ICT-services leveren die voldoen aan de eisen van studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers.

Jan Bakker, directeur SURFmarket: “We zien binnen het onderwijs een groeiende behoefte aan videoconferencing. Dankzij de overeenkomst met Cisco kunnen we Cisco WebEx – een hoogwaardig product – op een zeer laagdrempelige wijze aanbieden aan het hoger onderwijs. SURF is trots dat, door de koppeling met SURFconext, deze oplossing aan ons aanbod is toegevoegd.” Lees meer over dit bericht

De EduCloud – Forrester doet onderzoek

Ook in Nederland loopt de discussie rondom de EduCloud volop. Onderwijsinstellingen, zowel in het MBO als het Hoger Onderwijs, realiseren zich dat een EduCloud enorme kansen biedt. Het Nederlandse MBO en Hoger Onderwijsveld telt circa 150 eigen, zelf beheerde datacenters. Dit vergt veel investeringen en de vraag rijst of dit wel core business is voor de instellingen. Vrijwel elke instelling betrekt dan ook steeds meer diensten vanuit de cloud, zoals Webex en Office 365. De vraag ontstaat nu of een gezamenlijke cloud strategie deze ontwikkeling meer voordeel kan brengen dan elk een eigen strategie te volgen.

Een tiental ROC’s is zo met Cisco, EMC en VCE in Ierland op een studiereis geweest om te leren van een grootschalig EduCloud project in Noord Ierland. Hier stapten 1200 scholen over naar een volledige managed service waarin vanuit de cloud ‘My School’ aan de leerlingen en medewerkers wordt aangeboden. My School is een volledig gevirtualiseerde leeromgeving waarin leerlingen overal, op elk device op elk tijdsstip toegang kunnen krijgen tot hun applicaties, content en communicatiemiddelen. Los van het kostenaspect, biedt dit het Noord Ierse onderwijs een enorm potentieel voor innovatie in het onderwijs, wat nu in volle gang is.

Dit soort ontwikkelingen bekijken is uiterst interessant. EduClouds ontwikkelen zich overal ter wereld. Cisco gaf Forrester daarom de opdracht onderzoek te doen naar de cloud adoptie bij hoger onderwijsinstellingen in de V.S., Engeland, Australie en India.

 

Cisco gaf deze opdracht om als toonaangevend Cloud infrastructuur & Cloud tooling vendor dieper inzicht te krijgen in de behoeften en visie van onderwijsinstellingen op cloud. Zie voor een link naar het onderzoek en meer informatie ook ons wereldwijde Cisco educatie blog: http://blogs.cisco.com/education/cloud-bursts-into-higher-education/#more-91691.

Hoe 17 VO-scholen samenwerken om ‘knelpuntvakken’ rendabel te kunnen blijven geven

Ook VO-scholen zijn druk op zoek naar manieren om hun lessen rendabel te houden. Een ‘gezonde’ klas telt minstens 20 leerlingen. Voor bepaalde vakken zijn soms te weinig leerlingen of ontbreekt het aan een gekwalificeerde docent. Soms heeft een school een gekwalificeerde docent in dienst, maar zijn er te weinig lessen om de docent voldoende uren te geven. Dit heeft ‘ongezonde’ klassen tot gevolg. Veel VO-scholen kennen ‘ongezonde’ klassen bij vakken als Wiskunde-D, Natuur & Scheikunde, ICT, Grieks en Latijn. Dit worden ook wel knelpuntvakken genoemd.

Het ministerie van OC&W startte een project genaamd ‘innovatie impuls’, waarvoor scholen zich konden inschrijven. Het Bataafs Lyceum schreef zich hierop in en wist met 16 andere VO-scholen geselecteerd te worden. Men had als doel om de knelpuntvakken en ongezonde klassen op te lossen door slimme toepassing van ICT. Inmiddels is het project in volle gang en vinden er dagelijks lessen plaats via deze oplossing.

Benieuwd hoe een docent tegelijkertijd 4 ‘ongezonde’ klassen op 4 verschillende scholen les geeft? Bekijk dan onderstaande video:

 

Heeft u interesse om een keer te komen kijken? Benader uw Cisco contactpersoon!

Dé Onderwijsdagen: bron van inspiratie voor innovatief onderwijs

Ook dit jaar organiseren stichting SURF en Kennisnet het driedaagse congres “De onderwijsdagen“. Tijdens dit congres staan trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT binnen het onderwijsveld centraal.

Het congres is een ontmoetingsplek voor ICT’ers, beleidsmakers en andere professionals uit het gehele onderwijsveld, van primair tot hoger onderwijs. Het maakt duidelijk hoe samenwerking en innovatie tot resultaten kunnen leiden.

Het congres vindt ditmaal plaats op 13,14 en 15 november in het World Trade Center Rotterdam.

Ook Cisco is aanwezig tijdens het congres. O.a. in de sessie fast track to the cloud zal er aandacht worden besteed aan onze cloud samenwerkings oplossing Cisco WebEx. Bent u benieuwd naar het volledige programma of wilt u meer te weten komen over onze cloud dienst Cisco Webex, volg dan de onderstaande links.

Cisco WebEx (oa. beschikbaar via surf market).

Programma en inschrijving “De Onderwijsdagen 2012”.

Impressie

Bekijk een aantal video’s van 2011 om een impressie te krijgen van Dé Onderwijsdagen.

Graag tot dan!