De EduCloud – Forrester doet onderzoek

Ook in Nederland loopt de discussie rondom de EduCloud volop. Onderwijsinstellingen, zowel in het MBO als het Hoger Onderwijs, realiseren zich dat een EduCloud enorme kansen biedt. Het Nederlandse MBO en Hoger Onderwijsveld telt circa 150 eigen, zelf beheerde datacenters. Dit vergt veel investeringen en de vraag rijst of dit wel core business is voor de instellingen. Vrijwel elke instelling betrekt dan ook steeds meer diensten vanuit de cloud, zoals Webex en Office 365. De vraag ontstaat nu of een gezamenlijke cloud strategie deze ontwikkeling meer voordeel kan brengen dan elk een eigen strategie te volgen.

Een tiental ROC’s is zo met Cisco, EMC en VCE in Ierland op een studiereis geweest om te leren van een grootschalig EduCloud project in Noord Ierland. Hier stapten 1200 scholen over naar een volledige managed service waarin vanuit de cloud ‘My School’ aan de leerlingen en medewerkers wordt aangeboden. My School is een volledig gevirtualiseerde leeromgeving waarin leerlingen overal, op elk device op elk tijdsstip toegang kunnen krijgen tot hun applicaties, content en communicatiemiddelen. Los van het kostenaspect, biedt dit het Noord Ierse onderwijs een enorm potentieel voor innovatie in het onderwijs, wat nu in volle gang is.

Dit soort ontwikkelingen bekijken is uiterst interessant. EduClouds ontwikkelen zich overal ter wereld. Cisco gaf Forrester daarom de opdracht onderzoek te doen naar de cloud adoptie bij hoger onderwijsinstellingen in de V.S., Engeland, Australie en India.

 

Cisco gaf deze opdracht om als toonaangevend Cloud infrastructuur & Cloud tooling vendor dieper inzicht te krijgen in de behoeften en visie van onderwijsinstellingen op cloud. Zie voor een link naar het onderzoek en meer informatie ook ons wereldwijde Cisco educatie blog: http://blogs.cisco.com/education/cloud-bursts-into-higher-education/#more-91691.

Advertenties