Trend: “Bring your own device” veilig op het ziekenhuisnetwerk

Ziekenhuisnetwerken bevatten veel gevoelige informatie, zoals onderzoeks- en patientgegevens welke vanuit privacy- en overheidswetgeving optimaal beveiligd moeten zijn. Tegelijkertijd worden  de zorg en de wereld om ons heen steeds virtueler. We bevinden ons in het postPC tijdperk, informatie kan overal op ieder moment en device beschikbaar zijn en ook externe partijen willen toegang tot het netwerk. Artsen, verpleging en managers maar ook patienten willen via een eigen device toegang tot de informatie in het ziekenhuisnetwerk.

Om in deze veranderende wereld grip te houden op de beveiliging van het netwerk en het datacenter, hebben wij de Identity Security Engine (ISE) ontwikkeld. Deze oplossing kan automatisch security policies toepassen op basis van identiteit en real-time gegevens uit het netwerk, resulterend in een lagere beheerlast. Deze policy wordt toegepast, ongeacht of de gebruiker of het apparaat bedraad, via wifi of via een VPN verbinding maakt.

Medische devices kunnen door middel van deze oplossing ook veilig en snel in een ziekenhuisnetwerk opgenomen worden. In het verleden was hier altijd een ICT medewerker betrokken; met ISE wordt het device automatisch door het netwerk herkend en toegelaten.

Het toepassen van een dynamisch netwerk, waarin onbekende apparatuur en gebruikers geweerd worden, medische apparatuur automatisch de juiste rechten krijgen en artsen op een veilige manier hun persoonlijke devices kunnen aansluiten, draagt bij aan een veilig zorgnetwerk.

Bekijk onderstaande video voor een verdere uitleg en neem contact met ons op via zorg-nl@cisco.com indien u verdere informatie wenst. Wij brengen u desgewenst in contact met ziekenhuizen die deze oplossing reeds aan het implementeren zijn.

Advertenties