Big Data: groot potentieel, hoge prioriteit

image009

Dagelijks genereren smartphones, sensors, videocamera’s, slimme meters en andere aan internet verbonden apparatuur enorme hoeveelheden data. Deze data komen bovenop de enorme informatieberg die uit traditionele bronnen afkomstig is. Deze ‘datalawine’ vertegenwoordigt een potentiële goudmijn aan inzichten, maar een nieuw onderzoek van Cisco laat zien dat IT-professionals en bedrijven voor de uitdaging staan om strategische waarde uit hun data te halen.

Voor het Cisco Connected World Technology Report (CCWTR) is onderzoek gedaan onder IT-professionals in achttien landen, waaronder Nederland, naar de uitdagingen, de ‘IT readiness’, de technologiekloof en de strategische waarde van het implementeren van big data trajecten.

Hoewel de meeste bedrijven data verzamelen, opslaan en analyseren, geeft het rapport aan dat vele organisaties worstelen met zowel de zakelijke als de IT-uitdagingen van big data. Bijvoorbeeld: 60 procent van de respondenten vindt dat big data helpt om de besluitvorming te verbeteren en het concurrentievermogen te vergroten. Slechts 28 procent geeft aan op dit moment strategische waarde uit hun data te halen.

De belangrijkste uitkomsten:

Big data, groot potentieel, hoge prioriteit

Big data kan concurrentievoordeel bieden aan degenen die data op nieuwe en creatieve manieren benutten.

 • Wereldwijd denkt 60 procent van de respondenten dat big data bedrijven en landen kan helpen om de besluitvorming en het concurrentievermogen te verbeteren. Het vertrouwen hierin is het grootst in China (90%), Mexico (85%) en India (82%). In Nederland zegt daarentegen 32% van de respondenten dat vertrouwen te hebben.
 • In Nederland geeft de helft van de respondenten aan dat big data de komende vijf jaar meer strategische prioriteit zal krijgen. Wereldwijd ligt dat percentage iets hoger.

Obstakels die het realiseren van waarde en het verkrijgen van inzicht in deze waarde in de weg staan

IT managers geven aan dat er obstakels zijn die het implementeren van big data-oplossingen in de weg staan. Beveiliging is de belangrijkste, gevolgd door gebrek aan budget en gebrek aan de juiste expertise.

 • Wereldwijd geeft een op de vier respondenten aan dat de beveiliging van data en risicomanagement een grote zorg is. Het enorme volume, de vele verschillende manieren om toegang te krijgen tot de data en gebrek aan budget voor beveiliging zijn de belangrijkste redenen waarom beveiliging van big data zo’n grote uitdaging is.
 • Ook geeft een op de vier respondenten aan niet voldoende expertise in huis te hebben, zoals IT-medewerkers of medewerkers met big data-expertise, gevolgd door te weinig budget (16%) en gebrek aan tijd om big data te bestuderen (14%).

image010Big data zal investeringen in IT aanjagen

Meer dan de helft van de respondenten denkt dat big data voor meer IT-budget zal zorgen.

 • Vier van de vijf respondenten zegt dat big data projecten in meer of mindere mate de cloud nodig hebben. De mate waarin naar de cloud wordt overgestapt kan daarom een impact hebben op de implementatie – en de voordelen – van big data.
 • Bijna de helft van de ondervraagde IT-managers denkt dat hun netwerkbelasting de komende twee jaar zal verdubbelen door het toegenomen dataverkeer. In Nederland denkt iets meer dan de helft van de respondenten dat.
 • Slechts twee op de vijf respondenten geeft aan dat zij voorbereid zijn op de grote toename van het netwerkverkeer, terwijl een op de vijf verwacht meer bandbreedte nodig te hebben.
 • Een op de vier respondenten zegt beter IT-beleid en beveiligingsmaatregelen nodig te hebben.

image011De impact op IT

Big data betekent voor IT een kans om waarde toe te voegen en beter samen te werken met de verschillende afdelingen binnen de organisatie, teneinde de omzet te vergroten.  Big data projecten kunnen IT helpen om een strategischer partner te worden binnen hun organisatie.

 • Driekwart van de respondenten geeft aan dat de IT-afdeling de big data strategie zal vormgeven. De meest genoemde afdelingen die daarbij betrokken worden zijn research & development en boekhouding.

Big data en IT-personeel

Veel bedrijven ontdekken dat bij big data-projecten verschillende afdelingen betrokken zijn waardoor op een nieuwe manier moet worden samenwerkt binnen de organisatie. Er zijn speciale vaardigheden en creativiteit nodig om het volledige potentieel van big data te ontsluiten. Er zijn IT-professionals nodig met een speciale opleiding. ‘Data-wetenschappers’ zullen de ruwe data moeten omzetten in nieuwe verbanden en inzichten, dit op een creatieve, visuele manier overbrengen en aangeven wat de impact is op de business.

 • Een op de vier respondenten geeft aan dat big data een grote impact zal hebben op het IT-personeel, terwijl de helft aangeeft dat het tenminste enige impact zal hebben.
 • Aan de respondenten werd ook gevraagd of zij persoonlijk in staat zijn om de big data-kansen te benutten. 35% geeft aan dat zij daar zonder meer klaar voor zijn, 36% zegt er wel klaar voor te zijn maar dat technologieën en oplossingen ontbreken, terwijl een kwart zegt er helemaal niet klaar voor te zijn.

Data in beweging; nieuwe databronnen leiden tot nieuwe kansen

Belangrijk, maar grotendeels nog niet aangeboorde data zijn de real-time gegevens die afkomstig zijn van apparatuur, sensors en video. Deze data bieden de meeste waarde als deze in real-time mee gewerkt kan worden. Het netwerk kan de context aangeven van deze ‘data in beweging’, zoals de locatie van het apparaat, het soort en de beschikbaarheid. Op basis hiervan kunnen applicaties beslissingen nemen of acties ondernemen die direct relevant zijn. Volgens de

Cisco Visual Networking Index Global Mobile Data Traffic Forecast for 2012 to 2017, zullen er in 2017 meer dan 1,7 miljard machine-naar-machine connecties zijn.

 • Drie van de vier respondenten heeft het voornemen om data van digitale sensors, slimme meters, video en andere niet-traditionele ‘slimme apparatuur’ op te nemen in hun big data-plannen.
 • De implementatie is in een vroeg stadium, maar slechts een derde heeft een concreet plan om deze nieuwe databronnen te benutten.

De data-zondvloed: waar komen al deze data vandaan?

De respondenten noemen de volgende databronnen:

 • 74% verzamelt de huidige data.
 • 55% heeft historische data verzameld.
 • 48% komt met data van sensors en monitors.
 • 40% maakt gebruik van real-time data die gebruikt wordt en vervolgens gewist.
 • 32% verzamelt ongestructureerde data, zoals video.

Advertenties

How Connected Cars Might Actually Make Driving Better

 By  March 14th, 2013 – copied from ReadWrite Post 

How Connected Cars Might Actually Make Driving Better
Connected cars are hotter than turbo-charged V6 running at 8,000 RPM. The hype about how they’re going to change the driving and passenger experience is accelerating faster than Danica Patrick coming out of a turn at a NASCAR race.But most of the promises I’ve heard so far center around relatively prosaic things like better entertainment systems and integrated navigation. I like a great car stereo as much as anyone, but that just doesn’t seem particularly revolutionary to me.

(See also Cars & The Internet Get Together At SXSW)

So I was looking forward to the connected car presentation at the Cisco Editors Conference in San Jose, Calif., on Wednesday. Much of it turned out to be pretty technical, all about how Cisco plans to support the back end of the process. That’s important, but I was more interested in the some of the passing comments on the actual benefits connected cars are likely to deliver.

Why Driving Stinks

Maciej Kranz, VP and GM of Cisco’s Connected Industries Group, laid out some of the grim statistics plaguing the world yet-to-be-connected cars:

Between 11% and 13% of commuting time is wasted in urban traffic congestion, for a total of 90 billion hours. (It just seems like of half of that is on the 101 Freeway between San Francisco and San Jose.) Some 7% to 12% of urban congestion is caused by people looking for parking. (It just seems like all of that comes in San Francisco’s North Beach neighborhood.) Between 10% and 17% of of urban fuel is wasted at stoplights when there is no crosstraffic. Eighty percent of accidents (6.3 million) are caused by driver distraction.

“The good news,” Kranz said, “is that we can actually lower all of these numbers quite dramatically.”

How Connected Cars Make Driving Better

For congestion, that means traffic management and optimization of road networks. For parking issues, connected cars can link apps identifying the closest, most affordable available parking spaces to the vehicle’s navigation. And the vehicles can intelligently adjust driving speeds to boost fuel efficiency.

Intelligent stoplights, for example, would know if there were 10 cars waiting in one direction but only 1 in the other, and adjust light timing to keep traffic moving. Along straight routes, Kranz said, they can build “green waves” of traffic signals to keep lanes flowing efficiently.

There’s also the idea that if one car knows what other vehicles. traffic lights and other road infrastructure are doing, they can all adjust more efficiently. For examply, if your car knows that the car in front is about to make a turn or start braking, it can begin reacting even before it actually senses the action.

Cisco estimates this could lead to 7.5% less time wasted in traffic congestion and 4% lower costs for vehicle fuel, repairs and insurance. The benefits are particularly obvious in fleet settings, Kranz said. For example, a company with 10,000 delivery trucks would find it very valuable to be able to use connected technology to schedule preventive maintenance.

As for preventing accidents, vehicle-to-vehicle communications could enable a connected car to alert you if you get too close to the vehicle in front of you. If you don’t respond, Kranz said, “at some point the car will make a decision to hit the brakes and avoid the accident.”

Cisco estimatd 8% fewer accidents, 10% lower road costs and a 3% drop in carbon dioxide emissions.

Not Just Connecting The Car, But Also All Its Parts

The key to making all this happen, Kranz said, is not just connecting the car to the Internet, but also connecting together all of the various siloed subsystems in the car. When you connect a car to the Net, he said, “good things happen. More good things happen when you connect all of the systems,” including telematics, diagnostics and driver assistance systems. Looked at this way, a self-driving car is just an advanced application of a connected car, taking over a higher-than usual proportion of the required tasks.

Cisco is pushing DSRC (Dedicated Short-Range Communications) technology to tie together the vehicle’s various systems with the wider Internet.

Heck, if you ask me, though, even if connected cars just help me find a parking space on a Saturday night, all the development effort is totally worth it.

Lead image courtesy of Shutterstock.