Cisco presenteert op het ontmoetingsplein SFW

image_galleryMomenteel worden bij de rijksdienst verschillende applicaties ingezet om de behoefte aan online samenwerken met externen1 in te vullen. Op 8 november vond op initiatief van de taskforce SWFExtern een rijksinterne bijeenkomst plaats waarbij een aantal nu binnen het rijk in gebruik zijnde oplossingsrichtingen is gepresenteerd om zo te komen tot uitgangspunten voor een visie op de toekomstige samenwerkings functionaliteit.

Met deze uitgangspunten in de hand gaat de taskforce graag de dialoog met de markt aan.

Daarom wordt op de middag van 10 december 2012 het ‘Ontmoetingsplein SWF-Extern’ georganiseerd. Om inspiratie op te doen van wat er zo al in de markt verkrijgbaar is en waar het al werkt, Cisco zal deze middag haar visie hierop geven en zo te komen tot een aanscherping van de visie op de toekomstige samenwerkfunctionaliteit.

Cisco’s visie op de oplossingen

 Cisco heeft een architectuur en oplossingen ontwikkeld waarbij alle mogelijke vormen van real-time en non-real-time interactie door een gebruiker in te zetten is om het doel van de samenwerking te bereiken. Chat, presence, spraak en video zijn ook noodzakelijke bouwstenen die ingezet worden bovenop de genoemde samenwerkomgeving functionaliteiten als het delen van bestanden, online overleggen en social-media.

Dit kun je zien als een gereedschap koffer waar de gebruiker zelf beslist hoe en wat hij gebruikt om samen te werken. Het maakt dan ook niet uit of er dan een PC, Smartphone of Tablet wordt ingezet; De oplossing werkt naadloos over het gehele end-point landschap Lees meer over dit bericht

Advertenties

WebEx Social for Higher Education

The CIOs of Case Western Reserve University, Duke University and North Carolina State University, discuss how they worked with Cisco to develop the WebEx Social for Higher Education offer, a cloud-based collaboration solution that combines the power of social networking, content creation and real-time communications.

Cisco Webex nu beschikbaar via SURFmarket

SURFmarket biedt meer diensten vanuit de cloud; videoconferencing en collaboration nu beschikbaar voor educatieve instellingen
Image

SURFmarket heeft een overeenkomst gesloten met Cisco voor het aanbieden van Cisco WebEx, Cisco’s clouddienst voor videoconferencing en collaboration.  Gebruikers van hoger onderwijs- en onderzoeksinstellingen die gekoppeld zijn aan SURFconext – de infrastructuur van SURFnet voor online samenwerking – hebben toegang tot diensten van verschillende leveranciers en kunnen licenties aanschaffen voor Cisco WebEx. Hiermee kunnen studenten en medewerkers eenvoudig met elkaar samenwerken en wordt het voor Nederlandse hogere onderwijs- en onderzoeksinstellingen makkelijker om naar een cloud computing-model over te stappen.

Image
Ondertekening van de overeenkomst tussen SURFmarket en Cisco
(vlnr.: Rob de Wildt, Cisco Directeur Public Sector; Karima van Heiningen-Frikh, Cisco Account manager Educatie; Jan Bakker, Directeur Surfmarket; Aad van den Bos (rode stropdas), Senior Programmamanager Onderwijs KPN Corporate Market; Danielle Schuur Vice, President KPN Corporate Market)

Hoger onderwijs- en onderzoeksinstellingen die hun studenten, onderzoekers en medewerkers de mogelijkheid willen bieden om via WebEx met elkaar te vergaderen en communiceren, kunnen via SURFmarket een licentie afnemen. Deze licenties zijn gebaseerd op het aantal poorten. Gebruikers kunnen naar wens WebEx-sessies opzetten met andere deelnemers, zolang het totale aantal poorten onder het afgenomen maximum blijft.

Wanneer instellingen koppelen aan de SURFconext-infrastructuur hebben gebruikers gemakkelijk – met de inloggegevens van de eigen instelling – toegang tot diensten van verschillende leveranciers. Behalve kostenvoordelen en eenvoud, biedt dit ook nieuwe mogelijkheden om online samen te werken. Niet alleen binnen de eigen instelling, maar ook met andere instellingen of organisaties. SURFconext slaat daarmee de brug naar veilig en laagdrempelig gebruik van cloudapplicaties en applicaties van de instelling zelf. SURFconext kan daarom ook wel een ‘cloud service integrator’ worden genoemd.

Het toevoegen van Cisco WebEx sluit aan op de keuze die SURF en het hoger onderwijs hebben gemaakt voor een gezamenlijke aanpak. Die moet ervoor zorgen dat optimaal gebruik gemaakt kan worden van cloudapplicaties. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van de cloud, maar ook naar beveiliging en privacy. Zo kunnen instellingen kwalitatief hoogwaardige ICT-services leveren die voldoen aan de eisen van studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers.

Jan Bakker, directeur SURFmarket: “We zien binnen het onderwijs een groeiende behoefte aan videoconferencing. Dankzij de overeenkomst met Cisco kunnen we Cisco WebEx – een hoogwaardig product – op een zeer laagdrempelige wijze aanbieden aan het hoger onderwijs. SURF is trots dat, door de koppeling met SURFconext, deze oplossing aan ons aanbod is toegevoegd.” Lees meer over dit bericht